Ana içeriğe atla

Program amacı

Bilindiği gibi makine, imalat sanayi içinde özel bir öneme sahiptir. Gelişmiş ülkelerde makine yapım sanayinin üretim ve katma değer payının giderek artması, bu ülkelere kayda değer bir sermaye birikimi ve yüksek gelir sağlamaktadır. Makine yapım sanayinin Avrupa Birliğinin en önemli sektörü ve Birlik ekonomisinin temel direği olduğu ifade edilmektedir.  Ekonominin rekabet gücü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de makine yapım sanayiinin gelişmesine paralel olarak artmıştır. Makine imalat sanayiinin yeniden düzenlenmesi ve yapılandırılması, ulusal üretimin canlandırılması, ihracatın özendirilmesi ve teknolojik ilerlemenin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Programın amacı da bu gayeye  hizmet eden bir gençlik yetiştirmektir.

Mezuniyet çalışma alanları

 Makine teknikerleri fabrikalarda, tamir atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı kirli ve biraz gürültülüdür, makine teknikeri görevini ayakta, bazen eğilerek veya oturarak yürütür. Çalışırken mühendisler, teknisyenler, işçiler ve müşterilerle iletişim halinde olabilirler. Ancak birinci derecede nesnelerle (makine ve aletlerle) ilgilidirler.

Makine mezunu olarak adayların DGS ile geçiş yapabildiği, makine DGS bölümleri şunlardır

  • Endüstri Mühendisliği
  • Enerji Sistemleri Mühendisliği
  • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
  • Enerji Yönetimi
  • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
  • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
  • Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği