Ana içeriğe atla

 

mudur-fotograf

 

Sakarya Meslek Yüksekokulu 1976 yılında Makine Konstrüksiyon ve Dizayn ile Motor bölümü olmak üzere 2 bölüm olarak eğitim-öğretim hizmeti vermeye başlamıştır. 1980-1981 Eğitim ve Öğretim yılıda; Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemesiyle 5 bölüm olarak hizmet vermeye devam edilmiştir. 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Yükseköğretim Kurumları Hakkında Kararname ile İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde Sakarya Mühendislik Fakültesine bağlanmıştır. 1992 yılında Sakarya Üniversitesinin kurulmasıyla  beraber Sakarya Üniversitesi bünyesine alınmıştır. Bugün itibariyle, Örgün Eğitimde 2887 II. Öğretimde 2069 olmak üzere toplam 4956 öğrencimiz ile eğitim öğretime devam edilmektedir. 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında 3+1 modeli uygulanmaya başlamış olup; öğrencilerimiz üç eğitim döneminde okulumuzda eğitimlerini sürdürüp, dördüncü dönemlerinde işletmelerde uygulama eğitimi almaktadırlar.

 

 Yüksekokulumuzda mevcut 13 Bölüm ve 18 Programımız ile I. Ve II öğretimde, değişen koşullara uyumu kolaylaştıracak bir mesleki beceri tabanına ve teknolojinin dayandığı temel bilgilere sahip olabilecek kariyerde elaman yetirtirmek sorumlulğuyla görev yapmaktadır. Teknolojiyi anlayabilen, uygulayabilen, verimli ve kaliteli mal ve hizmet üretebilen işgücüne ihtiyacın bir gereği olarak, iş dünyasının talep ettiği ve işgücünde aranılan değişen koşullara çabuk uyum sağlama, problem çözebilme, iletişim kurabilme, ekip halinde çalışabilme, yapacağı işlerde sorumluluk alabilme niteliklerini kazandırma yönünde eğitim sunma gayreti içerisindedir.

Yüksekokulumuzun temel amacı, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde görev alabilecek, çağa uygun, üstün nitelikli işgücünü yetirtirmek ve ekonomiye kazandırmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğretimin kalitesini arttırmak alt yapı yeterliliğine bağlıdır. Atölye, laboratuar ve diğer donanımla ilgili altyapı eksikliklerinin giderilmesi, teorik bilginin uygulama imkanını artıracak ve eğitm-öğretimde hedeflenen kalite düzeyine ulaşılmasını kolaylaştıracaktır. Okulumuz Sakarya bölgesinde bulunan sanayi ile bütünleşebilecek eğitim programları bulunmaktadır.

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Recep KILIÇ

Müdür