Ana içeriğe atla

Programın Amacı

İşletme Yönetimi programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda programdaki dersler teori ve uygulamayı birleştirecek biçimde tasarlanarak işlenmektedir. Programın en önemli hedeflerinden biri, öğrencilere iş yaşamında karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler doğrultusunda bir eğitim sunmak ve onları bugünün ve geleceğin iş yaşamına odaklı bir yönetim vizyonu kazandırarak iş dünyasına birer yönetici adayı olarak hazırlamaktır.

Hedef

 • İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda sorumluluk üstlenen, 
 • Kaynakların, zamanın, işgücünün verimli bir şekilde kullanımı ile iş sürecinin yönetiminde işletme yönetimine destek verecek, 
 • İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri bilen, 
 • İşletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş teknoloji kullanan, 
 • Mesleği ile ilgili mevzuata hâkim ve hukuki sorumluluklarını bilen, 
 • Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyan, 
 • Ekonomik gelişmeleri takip edebilecek bilgi ile donatılmış, 
 • Alanı ile ilgili konularda, bireysel veya grup olarak araştırma ve geliştirme yapabilen, 
 • İş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak ara eleman olarak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, 
 • İş hayatında meslek ahlâkının önemini kavramış girişimcilerin yetiştirilmesidir.

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler  “İşletme Yönetimi Ön Lisans derecesi ” almaya hak kazanırlar.

Program mezunları, çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. İş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dâhil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, halkla ilişkiler, personel(insan kaynakları) alanlarında çalışabilme imkânına sahiptirler. Bu iş imkânlarından bazıları ise şunlardır:

 • Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında,
 • Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde,
 • Çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde,
 • Yatırım ve finans kurumlarında,
 • Kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptirler.

 

Bölüm Öğretim Elemanları:

Dr. Öğr. Üyesi İsmail GÜMÜŞ (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Aydın ŞENOL

Öğr. Gör. Ömer Sezai AYKAÇ

Öğr. Gör. Dr. Fatma Büşra POLAT

Öğr. Gör. İlker AKALAN

Öğr. Gör. Sümeyya KOÇ