Ana Sayfa
Bölümlerimiz
Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve TanıtımHalkla ilişkiler, kurumsal iletişimden itibar yönetimine kadar uzanan geniş bir yelpazede, hedef kitlelerde algı değişimi yaratmaya yönelik bir süreç ve bir iletişim disiplinidir. Programda, herhangi bir ürün, hizmet ya da markanın gereksinimi olan mesaj ve/veya etkinliği ortaya çıkarabilmek için araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında yer alan süreçlerin nasıl işlediğine yönelik teorik ve uygulamalı dersler bulunmaktadır. Bu program 2001-2002 Öğretim yılında açılmış ve günümüz eğitim anlayışına gore 2008 yılında Eğitim -Öğretim Güncelleme çalışmaları kapsamında gözden geçirilerek ders planları ve müfredatları yenilenmiştir.
 

Programın Amacı:

Halkla İlişkiler Programında; halkla ilişkiler ve reklâmcılık alanlarında, planlamadan uygulamaya kadar tüm aşamalarda görev alabilecek, kuramsal bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, araştırmacılık becerisi kazanmış, mesleğin ekonomik, etik ve hukuksal yönlerini kavramış çağdaş uygulamacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Programın eğitim hedefi, öğrencileri, iletişim sektörüne ara eleman olarak hazırlamaktır. Bu amaca ulaşmak için, bilimsel ve teknolojik gelişmeler yakından izlenir, bu gelişmeler sektörün gereksinimleri de dikkate alınarak derslerle birleştirilir. Halkla İlişkiler ön lisans programlarında iletişimin yazılı ve sözlü formları, pazarlama, örnek olaylar, halkla ilişkiler uygulamaları, reklâmcılık, medya planlama ve kampanya dersleri yer alır. Halkla İlişkiler programı mezunları, kurumsal şirketlerin halkla ilişkiler departmanlarında, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, reklâm ajanslarında, halkla ilişkiler ajanslarında, medya planlama şirketlerinde ve danışman marka yöneticileri olarak çalışabilirler.
 

Programın İmkanları:
Bilgisayar Destekli eğitim dersleri,gelişmiş paket programların kullanıldığı bilgisayar laboratuarında iki kişiye bir bilgisayar düşecek şekilde yapılmaktadır. Ayrıca programa ait ,öğrencilerin mesleki kitaplarının bulunduğu ve projeler üretebileceği bir İletişim Atölyesi bulunmaktadır.  

Programda Görevli Öğretim Elemanları:
 

Adı Soyadı
                                                                     E-posta                             Telefon (IP) 
Yrd. Doç. Dr. Ezgi TANRIVERDİ (Bölüm/Program Bşk.) ezgitan@sakarya.edu.tr     02642957461 
Öğr. Gör. Selcen VODİNALI                                            socalan@sakarya.edu.tr     0264295 7485