Ana Sayfa
İşletme Yönetimi
Program Tanıtımı

İşletme YönetimiProgramın Amacı:

İşletme Programı her şeyden önce öğrencileri müteşebbis ruhu ile yetiştirmektedir. Almış oldukları eğitimle ticari bilgilerini geliştiren öğrenciler gerçek hayatta kendi işyerlerini açabileceklerdir. Bununla beraber gerek kamu gerekse özel işletmelerde personel, pazarlama, Muhasebe Finansmanı vb. departmanlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca serbest muhasebeci veya mali müşavirlerin gözetiminde dört yıl süre ile staj yapmak kaydıyla "Serbest Muhasebeci" unvanını da alabilmektedirler.

Programda Görevli Öğretim Elemanları:

Adı Soyadı
                                                                   E-posta                                     Telefon (IP) 
Yrd. Doç. Dr. Cevdet ÇAYIR (Bölüm-Program Bşk.)     ccayir@sakarya.edu.tr             0264295 7457
Yrd. Doç. Dr. Esin CEVRİOĞLU                                    ecevrioglu@sakarya.edu.tr     0264295 3492
Öğr. Gör. Gökhan GÜRLER                                          ggurler@sakarya.edu.tr           0264 295 3229
Öğr. Gör. İlker AKALAN                                                iakalan@sakarya.edu.tr            0264295 3638