Ana içeriğe atla

Programın Amacı

Büro Yönetimi ve yönetici Asistanlığı Programında;  özel sektör ve kamu kurumlarının tüm departmanlarında  bilgi ve belge yönetimi, yazışma, arşivleme, toplantı yönetimi, örgütsel iletişim  gibi  destek hizmetlerini yerine getirebilecek, mesleği ile ilgili yenilikleri araştırıp uygulayabilme  becerisi kazanmış, her türlü büro araç ve gereçlerini ve alanları ile ilgili büro programlarını kullanabilecek, Yöneticisinin zamanını etkili kullanmasını sağlayabilecek,  mesleğin ekonomik, etik ve hukuksal yönlerini kavramış çağdaş yönetici asistanlarının  yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

      Programın eğitim hedefi, öğrencileri, kamu ve özel sektörde yer alan kurumların bürolarına ara eleman olarak hazırlamaktır. Bu amaca ulaşmak için, bilimsel ve teknolojik gelişmeler yakından izlenir, bu gelişmeler kurumların gereksinimleri de dikkate alınarak derslerle birleştirilir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarında Yazışma ve Raporlama Teknikleri, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, Hızlı okuma ve Yazma Teknikleri, Klavye, Örnek Olay Uygulamaları gibi alan dersleri yer almaktadır.

Çalışma Alanları

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı  bölümü mezunları;  serbest meslek erbaplarının, Özel şahıs işletmelerinin, kurumsal şirketlerin ve kamu kurumlarının  tüm departmanlarında  çalışabilirler. Mezunlar büro elemanlarına ve sekreterlik hizmetlerine gereksinim duyan tüm işletmelerde kolaylıkla iş bulabilmektedirler.

Program İmkânları

Bilgisayar Destekli eğitim dersleri, gelişmiş paket programların kullanıldığı bilgisayar laboratuvarında yapılmaktadır. Ayrıca diğer programlarımızda olduğu gibi Türkiye’de ilk ve tek uygulamalı eğitim veren Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı olma özelliğine sahiptir. Öğrenciler işyeri uygulama becerilerini 30 işgünü yaz  stajı ve  3+1 kapsamında 1 dönem işyerinde tam zamanlı eğitim öğretim alarak gerçekleştirmektedir.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Programlar

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İşletme Bilgi Yönetimi

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Sağlık Yönetimi Sağlık İdaresi

Yönetim Bilişim Sistemleri

 

Bölümdeki Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi  Vacide KARAMAN  ( Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Merih  GÜNGÖRSÜN

Öğr. Gör. Oya ÜTÜK BAYILMIŞ